SEZNAM

Ko sem začel Projekt Slovenija, sem moral najprej ugotoviti, katera sploh so vsa slovenska naselja. Pisal sem e-mail na SURS, razložil svoje namene in dobil precej dolg seznam s kar 6036 naselji. 

Za tako velik projekt je bilo ključno sprotno vodenje seznama obiskanih naselij. Na spodnjem seznamu najdete po vrsti razporejena obiskana naselja od Lavtarskega Vrha (1. naselje) do Spodnjih Dupelj (6036. naselje).

 

Vsak vnos naselja je opremljen z datumom obiska, občino, ki ji pripada in načinom obiska (peš, kolo, motor, avto,...). 

DEFINICIJE NASELJA

Nasélje -a s, rod. mn. nasélij tudi nasélj (ẹ̑) del zemeljske površine, naseljen tako, da tvori zaključeno celoto (SSKJ)

Naselje je smiselno zaokrožena enota vsaj desetih stavb (SURS)

Naselje je strnjena ali nestrnjena skupina stavb, ki sestavlja: naseljeno zemljepisno enoto (mesto, trg, vas, zdravilišče, ipd.), ki ima skupno ime, lastni sistem oštevilčenja stavb in določeno območje (GURS)

© 2020 Mitja Lavtar

  • Facebook
  • Linkedin